• Latviešu
  • Līvõ kēļ
  • English

Livodkuor.lv has been created
with support of the Ministery
of  Culture of the Republic
of Latvia 

KMLogo

 

LojaLogoKuor 1

Print

Tautastērpu iegāde jauktajam korim Lōja

Apstiprināts un tiek īstenots projekts „Tautastērpu iegāde jauktajam korim Lōja” Projekta Nr.14-04LL39-L413201-000005

Koris "LŌJA" ir Salaspils līvu koris, kurš ne tikai dzied, bet arī patstāvīgi apgūst senās amatu prasmes, paši savām rokām veidojot saviem lībiešu arheoloģiskajiem tērpiem raksturīgās rotas, apavus un citus aksesuārus, tomēr korim bija ļoti nepieciešams arheoloģisko tērpu audums gan sievu, gan vīru tērpiem.
2014. gada 31. decembrī beidzas realizācijas termiņš Eiropas lauksaimniecības fonda (ELFLA) līdzfinansētajam projektam „Tautastērpu iegāde jauktajam korim Lōja”.
Projekta ietvaros tika noausts arheoloģiskiem tērpiem nepieciešams audums. Tika sašūti 33 sievu tautastērpu komplekti un 19 vīru vamži.
Jaunajos tērpos koris „Lōja” varēs turpināt aktīvi popularizēt lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu un dziedāšanas tradīcijas gan savā novadā, gan visos nozīmīgākajos kultūras pasākumos citviet.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 12356.22 (t.sk. PVN)., no kurām 90%, jeb EUR 11120.60 (t.sk. PVN) ir publiskais finansējums, kuru apmaksā ELFLA.

Projekts tiek īstenots biedrības „Stopiņu un Salaspils partnerība” izsludinātā Lauku attīstības programmas 2009.-2013. gadam 4 ass. 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju ieviešanas teritorijā" konkursa ietvaros „ Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošana vietējiem iedzīvotājiem pieejamā attālumā un materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana un aprobācija sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.”

13 ProjektaLogo

joomla template