Agneta Krilova

Komponiste dzimusi (1980.) un augusi Ventspilī un viņas pirmās kompozīcijas tapušas Ventspils Mūzikas skolā un vidusskolā pie skolotājas Ritas Grīnbergas. Jau padsmit gadu vecumā Agnetai tapa nopietnas kompozīcijas, kuras mūzikas vidusskolas laikā vainagojās ar 18 gadu jaunās komponistes pirmo simfonisko darbu klarnetei, marimbai un stīgu orķestrim, kuru atskaņoja VMV simfoniskais orķestris diriģenta Mārtiņa Berga vadībā. Pēc VMV Klavierspēles nodaļas (ped. Ludmila Martinovska) absolvēšanas (paralēli mācoties arī mūzikas teorijas nodaļā) Agnetas ceļš kompozīcijas studijās turpinājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie komponistiem prof. Romualda Kalsona un prof. Jura Karlsona, iegūstot bakalaura un vēlāk arī maģistra grādu Mūzikā – kompozīcijā. Maģistra studiju laikā vienu mācību gadu studējusi arī Somijā, Helsinkos, Sibeliusa Mūzikas akadēmijā pie somu komponista prof. Veli-Matti Puumalas.
Komponistes Agnetas Krilovas intereses neapstājas tikai pie mūzikas. Agnetu vienmēr pastiprināti interesējusi arī medicīna un psihoterapija. Pēc studijām Somijā un JVLMA maģistrantūras absolvēšanas Agneta iestājās Rīgas Stradiņa universitātē Rehabilitācijas fakultātē, vēlāk studijas turpinot Liepājas universitātē, iegūstot Maģistra grādu Veselības aprūpē – Mūzikas terapijā. Zinātniski pētniecisko darbu izstrādājusi un ar izcilību aizstāvējusi par mūzikas terapijas ietekmi uz autiskā spektra traucējumiem, un kopš 2008. gada praktizē kā mūzikas terapeite ar dažādu diagnožu pacientu grupām. Liepājas universitātē absolvējusi arī Vadības un sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot maģistra grādu Izglītības vadībā. Jā, Agneta uzskata, ka izglītības nekad nevar būt par daudz un viņas izglītības pūrā ir trīs maģistra grādi, studiju pieredze piecās augstskolās, dalība daudzās Latvijas un ārvalstu konferencēs, kongresos, meistarklasēs, semināros un kursos, kā arī pati vada lekcijas un meistarklases, un šobrīd jau atkal studē – Rīgas Geštaltterapijas institūtā, lai iegūtu psihoterapeites – geštaltterapeites kvalifikāciju.
Agnetai ir arī skanīga balss, tādēļ viņa piecus gadus bijusi Jāņa Zirņa vadītā jauktā kora “Ogre” dziedātāja, divus gadus Mārītes Puriņas vadītā vokālā ansambļa “Anima Solla” dalībniece, bet kopš 2019. gada ir kamerkora “Muklājs” kormeistare un vokālā pedagoģe. Savu balsi skolojusi pie Maijas Krīgenas un Antras Jankavas, bet šobrīd aizrāvusies arī ar etno dziedāšanas apgūšanu.
Pedagoģisko darbu mūzikas teorijā, kompozīcijā un klavierspēlē veikusi teju 20 gadus. Līdztekus komponēšanai, pedagoģiskajam un mūzikas terapeites darbam darbojusies vairākos radošos projektos – organizējusi akadēmiskās mūzikas koncertus, kormūzikas koncertus, brīvdabas pasākumus un labdarības koncertus, ekumēniskos dievkalpojumus-koncertus u.c., bijusi scenāriju autore un režisore vairākiem kultūras pasākumiem un koncertiem. Ikdienā ar lielu prieku un aizrautību strādā par projektu vadītāju PIKC NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolā.