Sveiciens visiem sniegotajā laikā!
Livodkuor.lv veidotāji nav iesniguši un, neraugoties uz dažādiem ierobežojumiem un apgrūtinājumiem,
turpina aktīvi rosīties.
Lībiešu kormūzikas bibliotēkas sadaļa papildināta ar jaunākajiem ierakstiem, kurus kora „Lōja” grupa
veica 2020.gada nogalē. Arī nošu materiāla sadaļa turpina pieaugt! Ceram, ka XXVII Vispārējo latviešu
Dziesmu svētku repertuāra sastādītāji ielūkosies šeit un Mežaparka estrādē beidzot skanēs arī kāda līvu
valodā dziedāta dziesma kopkora izpildījumā!
Ar prieku varam arī paziņot, ka mūsu vietnē esošo informāciju esam papildinājuši ar sadaļu „Lībiešu
Dziesmusvētki”, kur atrodams atskats uz līdz šim notikušajiem svētkiem, foto reportāžas un arī video
materiāli! Sadaļā „Noderīgi” atradīsiet saites uz dažādiem ar lībiešiem, valodu, kultūru un aktualitātēm
saistītiem interneta resursiem.
Būsim veseli un moži!
Livodkuor.lv